Galego

Entrelinguas:

Traducións de inglés, portugués, castelán e galego, corrección de textos e moito máis!

O meu nome é Irene Doval Marcos e veño sendo a alma agochada tras Entrelinguas (Vivindo entre idiomas).

A idea deste proxecto é dar á comunicación a importancia que merece en todos e cada un dos campos.

Expresarte e facer que os outros entendan o que queres dicir en realidade, é un arte que require grandes habilidades incluso cando esa comunicación ten lugar nun só idioma. Imaxina o difícil que poe chegar a ser cando ademáis tes que enfrontarte ás barrerais lingüísticas y culturais!

O meu obxectivo é axudarte a atravesalas para que as túas ideas cheguen ata o teu interlocutor tan claras e frescas coma ti as produciches, ben envíes un documento, un programa, un videoxogo, un libro ou unha película.

Convídote a pasear polas seccións correspondentes para descubrir máis de min e das miñas habilidades tradutolóxicas, de corrección de textos e programas, dobraxe e produción literaria.

Mais se andas ás presas, tamén podes consultar directamente o meu currículum e a lista de prezos.

http://www.proz.com/profile/98594